Kommun

Flexibel information på flera områden!

Digital skyltning är idealiskt för att nå ut med information till publika miljöer. Visa aktuella, intressanta och viktiga budskap som ger invånarna och besökarna svar på eventuella frågor. Gör reklam för sevärdheter, aktiviteter och arrangemang. Förmedla budskap som ger invånarna och besökarna en virtuell upplevelse som attraherar kommunen. På grund av den snabba och centrala styrningen kan t ex dagsaktuell information alltid anpassas på daglig basis och förmedlas på en eller flera olika platser.

 

Exempel på användningsområden

 

Reception – Hjälper till att göra ett bra första intryck!

Hjälper till att göra ett bra första intryck, underlättar uppehållstid, visar relevant information som ger svar på eventuella frågor. Kombinera budskapen med vårt inbyggda kösystem i en och samma skärm.

 

Väntrum – Både informativt och rogivande!

Dessa skärmar kan ge användbar och viktig information samtidigt som de kan ge informativ rogivande underhållning. Digital skyltning är idealiskt för väntrum för att kommunicera med te x besökare. Kösystem direkt i skärmen får personer att fokusera på skärmen och dess budskap. Dessutom slipper man extern analogt kösystem.

 

Lokaler – Snabb kommunikation, viktigare än någonsin!

Att snabbt kunna kommunicera med personalen är viktigt. Förbättra intern kommunikation med ögonfångande information som levereras i realtid och minskar risken för att missa budskapet. Byt ut gamla statiska informationstavlor eller whiteboards och uppdatera omedelbart personalen.

 

Publik miljö – Flexibel information på flera områden!

Skapa budskap & reklam på publika miljöer genom att på platsen, via skärmen, visa intressanta sevärdheter, aktiviteter och arrangemang. Förmedla budskap som ger invånarna och besökarna en virtuell upplevelse.

 

InfoEdit – Navet i lösningen

Vår egenutvecklade programvara (CMS) InfoEdit är enkelt uppbyggd och användarvänlig så att all personal kan använda den.

• Mycket enkel att använda och allt sköts via vår webportal InfoEdit

• Budskapen växlar på skärmarna i en hastighet och ordning som man själv väljer

• Centralt budskap med möjlighet till lokala avvikelser

• Hierarkiuppbyggda användarnivåer med tillhörande behörighet

• Full tids- och datumstyrning för schemaläggning

• Möjlighet till kösystem direkt i skärmen

• Inbyggt skyltprogram för utskrift, vid behov, av fysiska skyltar

 

Drift & Support

Att ha bra kundvård är väldigt viktigt för oss. Vår drift och support håller högsta klass och vi har en automatiserad kontroll på alla våra kunders konton och utför backuper på systemen flera gånger dagligen.

 

InfoChannel – partnerskap med fokus på kundvärde & kundnytta

InfoChannel är en helhetsleverantör inom digital kommunikation. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för ett lyckat resultat tillsammans med våra kunder = partners.

 

KONTAKTA OSS NU OCH LÅT PARTNERSKAPET BÖRJA!