Publik miljö

Publika budskap som informerar och vägleder!

 

Exempel på användningsområden

 

Köpcentrum – Påverka till nya handlingar!

Digitala skärmar på strategiska platser som informerar besökare i realtid och vägleder dem inom offentliga områden. Underhåll besökarna med digitala budskap och kampanjer under tiden de äter, fikar, pausar eller bara strosar omkring för att ständigt påverka dem till nya handlingar. Sälj in reklamplatser på skärmarna som resulterar i nya intäkter.

 

Transport – Njutbar tur och mer intäkter!

För transportmedel, t ex bussar och tåg. som dagligen hanterar stor publik är digital passagerarinformationssystem som visar aktuell färdvägs information och engagerande annonser en perfekt lösning som gör turen mer njutbar. Samtidigt så finns det möjlighet för transportbolagen att sälja in reklamplatser som resulterar i fler intäkter.

 

Fasad – Fånga uppmärksamhet och stärk varumärket!

Rörliga bilder eller videos fångar uppmärksamheten. Gör reklam för företaget och dess varumärken. Sälj in reklamplats till andra intressenter som gynnar både ert företag och deras. Det kan innebära att din investering helt eller delvis finansieras av en eller flera leverantörer

 

InfoEdit – Navet i lösningen

Vår egenutvecklade programvara (CMS) InfoEdit är enkelt uppbyggd och användarvänlig så att all personal kan använda den.

• Mycket enkel att använda och allt sköts via vår webportal InfoEdit

• Budskapen växlar på skärmarna i en hastighet och ordning som man själv väljer

• Centralt budskap med möjlighet till lokala avvikelser

• Hierarkiuppbyggda användarnivåer med tillhörande behörighet

• Full tids- och datumstyrning för schemaläggning

• Möjlighet till kösystem direkt i skärmen

• Inbyggt skyltprogram för utskrift, vid behov, av fysiska skyltar

 

Drift & Support

Att ha bra kundvård är väldigt viktigt för oss. Vår drift och support håller högsta klass och vi har en automatiserad kontroll på alla våra kunders konton och utför backuper på systemen flera gånger dagligen.

 

InfoChannel – partnerskap med fokus på kundvärde & kundnytta

InfoChannel är en helhetsleverantör inom digital kommunikation. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för ett lyckat resultat tillsammans med våra kunder = partners.

 

KONTAKTA OSS NU OCH LÅT PARTNERSKAPET BÖRJA!