Landsting & Omsorg

Förenklad information som påverkar!

Hälso- och sjukvårdsinrättningar kan underhålla patienter och besökare genom engagerande nyheter, hälsoinformation, reklam och viktig information gällande aktuell inrättning. Som patient eller besökare i en stor anläggning som ett sjukhus kan det vara förvirrande, frustrerande och stressande att gå omkring utan att riktigt hitta. Då är ett digitalt vägledningssystem en perfekt lösning för guidning av patienter och besökare till rätt plats.

Viktigast för hälsovårdsindustrin kan digitala skyltar fungera som ett nödlarmssystem, öka medvetenheten i hela anläggningen och leverera viktiga hälso- och säkerhetsmeddelanden. Genom ett centralstyrt system kan kritiska meddelanden skjutas ut till alla digitala skärmar i anläggningen som förbättrar förmågan att svara på vilken typ av situation som helst.

 

Exempel på användningsområden

 

Väntrum – Både informativt och rogivande!

Dessa skärmar kan ge användbar och viktig information samtidigt som de kan ge informativ rogivande underhållning. Digital skyltning är idealiskt för väntrum för att kommunicera med te x besökare & patienter. Kösystem direkt i skärmen får personer att fokusera på skärmen och dess budskap. Dessutom slipper man extern analogt kösystem.

 

Reception – Hjälper till att göra ett bra första intryck!

Hjälper till att göra ett bra första intryck, underlättar uppehållstid, visar relevant information som ger svar på eventuella frågor.

 

Wayfinder – Både informativt och vägledande!

Digitalt vägledningssystem är en perfekt lösning för guidning av patienter och besökare till rätt plats.

 

Säkerhetsinformation – Akut information som kommuniceras snabbt!

Personalen, besökare och patienter kan informeras om säkerhetsföreskrifter, säkerhetsförfaranden och händelser som t ex kan begränsa tillgängligheten för vissa områden genom visning av akut viktig information och säkerhetsscheman.

 

Personalrum – Snabb kommunikation, viktigare än någonsin!

Att snabbt kunna kommunicera med personalen är viktigt. Förbättra intern kommunikation med ögonfångande information som levereras i realtid och minskar risken för att missa budskapet. Byt ut gamla statiska informationstavlor eller whiteboards och uppdatera omedelbart personalen med schema, arbetspolicys, procedurförändringar, nya behandlingar, säkerhetsvarningar, utbildningsmöjligheter och andra meddelanden.

 

InfoEdit – Navet i lösningen

Vår egenutvecklade programvara (CMS) InfoEdit är enkelt uppbyggd och användarvänlig så att all personal kan använda den.

• Mycket enkel att använda och allt sköts via vår webportal InfoEdit

• Budskapen växlar på skärmarna i en hastighet och ordning som man själv väljer

• Centralt budskap med möjlighet till lokala avvikelser

• Hierarkiuppbyggda användarnivåer med tillhörande behörighet

• Full tids- och datumstyrning för schemaläggning

• Möjlighet till kösystem direkt i skärmen

• Inbyggt skyltprogram för utskrift, vid behov, av fysiska skyltar

Drift & Support

Att ha bra kundvård är väldigt viktigt för oss. Vår drift och support håller högsta klass och vi har en automatiserad kontroll på alla våra kunders konton och utför backuper på systemen flera gånger dagligen.

InfoChannel – partnerskap med fokus på kundvärde & kundnytta

InfoChannel är en helhetsleverantör inom digital kommunikation. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för ett lyckat resultat tillsammans med våra kunder = partners.

KONTAKTA OSS NU OCH LÅT PARTNERSKAPET BÖRJA!