Vår egenutvecklade programvara InfoEdit är hårdtestad i tuffa miljöer i flera år. Den är så enkelt uppbyggd att alla i företaget kan använda den.

*   Mycket enkelt att använda, allt sköts via en vanlig PC på  vår webportal Infoedit

*   Budskapen växlar på skärmarna i en hastighet och ordning som man själv väljer

*   Inbyggt skyltprogram för utskrift av egna skyltar med möjlighet till snabba ändringar och tillägg

*   Det som visas i skärmarna kan direktspeglas för visning på företagets hemsida

*   Full tids- och datumstyrning för kampanjplanering eller schemaläggning

*   Kö-system direkt i skärmen för högsta OBS-värde