Fastigheter

Kostnadseffektiv lösning med snabb kommunikation!

Digital skyltning genom informationsskärmar ger användbar och viktig information samtidigt som de kan visa reklam. Akuta förändringar som bör nå t ex hyresgästerna på ett snabbt och enkelt sätt underlättar för organisationen. Ersätter traditionella informationstavlor, register och effektiviserar det dagliga arbetet samtidigt som det främjar miljön med tanke på bland annat papper, plast och olika kemikalier som används inom traditionell skyltning. Investeringen på lösningen medför att både synliga och dolda kostnader minskas.

 

Exempel på användningsområden

 

Områden – Flexibel information på flera områden!

Förmedla information till olika områden effektiviserar kommunikationen inom organisationen. Genom att placera skärmar på olika områden så når man, på ett snabbt och enkelt sätt, ut med viktiga budskap som blir svårt för personalen att missa.

 

Trappuppgång – Låt skärmarna göra jobbet!

Dessa skärmar ger användbar och viktig information samtidigt som de kan visa reklam. Ersätter traditionella informationstavlor, register och effektiviserar det dagliga arbetet.

 

Tvättstuga – Budskap och reklam förgyller tvättiden!

Kommunicera med hyresgäster när mottagligheten är som bäst. Ögonfångande budskap, föreskrifter och reklam som levereras i realtid. Förgyll väntetiden för hyresgästerna som tvättar med underhållning och information.

 

Fasad – Fånga uppmärksamhet och stärk varumärket!

Rörliga bilder eller videos fångar uppmärksamheten. Gör reklam för varumärket, området och fastigheten. Sälj in reklamplats för andra företag som är intressant för området. Det kan innebära att din investering helt eller delvis finansieras av en eller flera leverantörer

 

InfoEdit – Navet i lösningen

Vår egenutvecklade programvara (CMS) InfoEdit är enkelt uppbyggd och användarvänlig så att all personal kan använda den.

• Mycket enkel att använda och allt sköts via vår webportal InfoEdit

• Budskapen växlar på skärmarna i en hastighet och ordning som man själv väljer

• Centralt budskap med möjlighet till lokala avvikelser

• Hierarkiuppbyggda användarnivåer med tillhörande behörighet

• Full tids- och datumstyrning för schemaläggning

• Möjlighet till kösystem direkt i skärmen

• Inbyggt skyltprogram för utskrift, vid behov, av fysiska skyltar

 

Drift & Support

Att ha bra kundvård är väldigt viktigt för oss. Vår drift och support håller högsta klass och vi har en automatiserad kontroll på alla våra kunders konton och utför backuper på systemen flera gånger dagligen.

 

InfoChannel – partnerskap med fokus på kundvärde & kundnytta

InfoChannel är en helhetsleverantör inom digital kommunikation. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för ett lyckat resultat tillsammans med våra kunder = partners.

 

KONTAKTA OSS NU OCH LÅT PARTNERSKAPET BÖRJA!