Retail

Öka försäljningen genom påverkan!

Digital skyltning i handeln har en djupgående inverkan på shoppingupplevelsen och gör erbjudandet mer attraktivt vilket medför ökad försäljning. Rörliga bilder och text påverkar kunderna på ett betydligt bättre sett än traditionell skyltning och de har en stor inverkan på spontanköp. Man ska ha i åtanke att mer än 80% av kunderna normalt sett tar sitt köpbeslut i butiken. Digitala budskap, virtuell säljare, kompletterar den fysiska försäljningen på ett framgångsrikt sätt. Som tillval har vi även ett inbyggt kö-system i skärmarna som gör att kunderna uppmärksamhet dras gentemot skärmarna som då får maximal exponering.

 

Exempel på användningsområden

 

Entré eller Skyltfönster – Professionell digital inkastare!

Lockar personer in till butiken. Kommunicera öppettider, speciella kampanjer och annan affärsrelaterad information. Rörliga bilder eller videos fångar uppmärksamheten på betydligt bättre sätt än traditionell skyltning.

 

Butiken – Öka försäljningen genom påverkan!

Inom detaljhandeln har man sett att rörliga bilder i butiken ökar försäljningen. Kraftfullt verktyg och virtuell säljare som hjälper kunderna att ta rätt beslut. Mer än 80% av kunderna tar normalt sitt köpbeslut i butiken.

 

Kassan – Både informativt och rogivande!

Dessa skärmar ger användbar och viktig information samtidigt som de kan ge informativ rogivande underhållning och reklam. Underlättar uppehållstid och ger svar på eventuella frågor. Inbyggt kösystem, som tillval, innebär att man ej behöver extern analog lösning för det.

 

Provrum – För en mer levande butiksmiljö!

Ökar medvetenheten om produkter genom att förmedla reklam, kampanjer och tips som påverkar kunderna till spontanköp.

 

InfoEdit – Navet i lösningen

Vår egenutvecklade programvara (CMS) InfoEdit är enkelt uppbyggd och användarvänlig så att all personal kan använda den.

• Mycket enkel att använda och allt sköts via vår webportal InfoEdit

• Budskapen växlar på skärmarna i en hastighet och ordning som man själv väljer

• Centralt budskap med möjlighet till lokala avvikelser

• Hierarkiuppbyggda användarnivåer med tillhörande behörighet

• Full tids- och datumstyrning för schemaläggning

• Möjlighet till kösystem direkt i skärmen

• Inbyggt skyltprogram för utskrift, vid behov, av fysiska skyltar

 

Drift & Support

Att ha bra kundvård är väldigt viktigt för oss. Vår drift och support håller högsta klass och vi har en automatiserad kontroll på alla våra kunders konton och utför backuper på systemen flera gånger dagligen.

 

InfoChannel – partnerskap med fokus på kundvärde & kundnytta

InfoChannel är en helhetsleverantör inom digital kommunikation. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för ett lyckat resultat tillsammans med våra kunder = partners.

 

KONTAKTA OSS NU OCH LÅT PARTNERSKAPET BÖRJA!